มด

ภายในอาคาร
บริเวณที่เป็นรังพักของมด หรือบริเวณที่มดใช้เป็นที่ผ่านเข้าออก เช่น ขอบบัว ขอบประตู สวิทซ์ไฟ รอยแตกของผนังอาคาร ให้ใช้ เคมีฉีดพ่นเคมีที่ใช้กำจัดมดที่นิยมใช้เป็นส่วนมาก คือชนิดผสม น้ำฉีดพ่น หรือกระป๋องแบบสเปรย์


ภายนอกอาคาร
เมื่อพบรังของมด ให้เอาน้ำผงซักฟอก, น้ำร้อน, เบนซิน,น้ำมันดีเซล เทลงไปที่บริเวณรังนั้น
ใช้ยาเคมีผสมกับน้ำตามอัตราส่วน ฉีดพ่น หรือเทราดลง ไปในบริเวณรังมด หรืออัดน้ำยาเคมีลงไปในดิน
บริเวณพื้นดินรอบอาคารใช้เคมีฉีดพ่น หรือโรยเคมีผงให้ทั่วรอบอาคาร

ซึ่งเคมีที่ใช้ในการควบคุมที่ดีที่สุดส่วนใหญ่ใช้กลุ่มไพรีทรอย


เพื่อบริการควบคุม และกำจัดมดได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมผู้เชี่่ยวชาญระดับมืออาชีพเราจะเตรียมการ เพื่อดูแลพื้นที่ดังกล่าวพร้อมตารางเวลาบริการอย่างสมำ่เสมอ เพื่อทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของมดในระยะสั้น สามารถเรียกใช้บริการสำรวจฟรีจาก "เดอะเบสท์" วันนี้ ก่อนภัยร้ายจากมด จะืคืีบคลานมาสู่คุณ

เรียกใช้บริการ คลิกที่นี่

บริษัท เดอะเบสท์เอสเอสพีจำกัด
120/42 หมู่ 2  ถนนกรุงเทพ-ปทุม  ตำบลบางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  12000
โทร. 0-2581-1277-8
โทรสาร 0-2581-4844

www.thebestpest.com copyright @ 2009 By thebestpest.net. All right reserved.