สัตว์รบกวนอื่น ๆ

การกำจัดแมลงหวี่ขน ( Drain Fly )

1. การทำความสะอาดทางเปิดท่อระบายน้ำด้วยแปรง เป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุด เพื่อล้างคราบของเหลวที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงหวี่ขน

2. การติดตั้งที่ดักอากาศบริเวณทางเปิดท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันมิให้แมลงหวี่ขน มิให้ออกมาจากท่อระบายน้ำ

3. การใช้สารฆ่าแมลง พ่นหรือราดลงไปในบริเวณท่อระบาย

การกำจัดเรือด ( Bed Bug )

1. พ่นสารเคมี ในบริเวณที่เป็นแหล่งหลบซ่อน เช่น ไม้รองเตียง ขอบเตียง พื้นไม้ เป็นต้น

2. ทำความสะอาดเครื่องนอน เช่น หมอน ฟูก อย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการนำไปตากแดดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 

การกำจัดหมัด ( Flea )

1. ป้องกันกำจัดหมัดของสัตว์เลี้ยง ควรใช้สารเคมีพ่น หรืออาบน้ำบ่อยๆ ด้วยผลิตภัณฑ์กำจัดหมัด

2. ป้องกันกำจัดหนู ซึ่งเป็นโฮสท์ของหมัด

3. ทำการกำจัดตัวหมัดโดยใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างนาน พ่นตามพื้น

 

การกำจัดแมลงสามง่าม ( Silverfish )

1. ใช้สารเคมีพ่นในบริเวณที่เป็นแหล่งหลบซ่อน

 

 

การกำจัดมอดแป้ง ( Red Flour Beetle )

1. ใช้สารเคมีพ่นในบริเวณที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของแมลง เช่น ซอกมุมต่างๆ ของอาคารที่เก็บผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ

2. ใช้สารรม (fumigant) รมผลิตภัณฑ์ที่พบแมลงเข้าทำลาย ระยะเวลาการรมขึ้นอยู่กับสารรมที่ใช้

3. ทำความสะอาดพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบ มิให้เป็นแหล่งหลบซ่อนของแมลง จะช่วยลดการสะสมของแมลงได้

การกำจัดมอดยาสูบ ( Cigarette Beetle )

1. ใช้สารเคมีพ่นในบริเวณที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของแมลง เช่น ซอกมุมต่างๆ ของอาคารที่เก็บผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ

2. ใช้สารรม (fumigant) รมผลิตภัณฑ์ที่พบแมลงเข้าทำลาย ระยะเวลาการรมขึ้นอยู่กับสารรมที่ใช้

3. ทำความสะอาดพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบ มิให้เป็นแหล่งหลบซ่อนของแมลง จะช่วยลดการสะสมของแมลงได

 

เพื่อบริการควบคุม และกำจัดแมลงได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมผู้เชี่่ยวชาญระดับมืออาชีพเราจะเตรียมการ เพื่อดูแลพื้นที่ดังกล่าวพร้อมตารางเวลาบริการอย่างสมำ่เสมอ เพื่อทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของแมลง ในระยะสั้น สามารถเรียกใช้บริการสำรวจฟรีจาก "เดอะเบสท์" วันนี้ ก่อนภัยร้ายจากแมลง จะืคืีบคลานมาสู่คุณ

เรียกใช้บริการ คลิกที่นี่


บริษัท เดอะเบสท์เอสเอสพีจำกัด
120/42 หมู่ 2  ถนนกรุงเทพ-ปทุม  ตำบลบางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  12000
โทร. 0-2581-1277-8
โทรสาร 0-2581-4844


www.thebestpest.com copyright @ 2009 By thebestpest.net. All right reserved.