แมลงสาบ


การควบคุมและกำจัดกวาดล้างแมลงสาบอาจทำได้หลายวิธีคือ
(1) ควบคุมโดยใช้หลักสุขาภิบาล
(2) การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์
(3) โดยการยาฆ่าแมลง
(4) โดยใช้การ radiation ตัวผู้ทำให้เป็นหมัน
(5) โดยใช้ pheromone

การควบคุมโดยใช้หลักสุขาภิบาล

วิธีนี้จะต้องคำนึงถึงเรื่องความสะอาดเป็นหลัก ได้แก่ การจัดบ้านเรือน อาคาร สถานประกอบการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งจัด และเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ นอกจากนี้ต้องเก็บอาหาร และเศษอาหารให้มิดชิดไม่ให้เป็นอาหารของมลงสาบได้

อันตรายต่อสุขภาพ

่ เนื่องจากแมลงสาบอาศัยอยุ่ในแหล่งสกปรก เมื่อมันวิ่งผ่าน หรือไต่ตามภาชนะหรืออาหารที่วางไว้ มันก็จะทำเลอะเทอะ พร้อมทั้งทิ้งความสกปรกไว้อันเป็นภัยที่จะนำมาซึ่งโรคร้ายมากมาย โรคที่แมลงสาบเป็นพาหนะนำมาและอันตรายถึงชีวิตได้ เช่น โรคบิด, โรคคอตีบ, โรคไทฟอยด์, โรคตับอักเสบ, โรคกระเพาะอาหารและลำไส้, โรคภูมิแพ้

  
[ด้านบน*]แมลงสาบ ฟักตัวจากไข่

  

เพื่อบริการควบคุม และกำจัดแมลงสาบได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมผู้เชี่่ยวชาญระดับมืออาชีพเราจะเตรียมการ
เพื่อดูแลพื้นที่ดังกล่าวพร้อมตารางเวลาบริการอย่างสมำ่เสมอ เพื่อทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของแมลงสาบในระยะสั้น
สามารถเรียกใช้บริการสำรวจฟรีจาก "เดอะเบสท์" วันนี้ ก่อนภัยร้ายจากแมลงสาบ จะคีบคลานมาสู่คุณ
>>>คลิกที่นี่

บริษัท เดอะเบสท์เอสเอสพีจำกัด
120/42 หมู่ 2  ถนนกรุงเทพ-ปทุม  ตำบลบางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  12000
โทร. 0-2581-1277-8
โทรสาร 0-2581-4844

www.thebestpest.com copyright @ 2009 By thebestpest.net. All right reserved.